بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد کتاب گلچین کاملا محفوظ می باشد

قابل توجه مشتریان عزیز فروشگاه کتاب گلچین؛ در صورت سفارش کتاب موردنظر، جدیدترین و آخرین چاپ آن کتاب برای شما ارسال خواهد شد.

سبد خرید 0

سبد خرید

سبد خرید شما خالیست!

ورود ثبت نام 09390458691

برخی از قوانین مدنی در رابطه با خیار عیب

برخی از قوانین مدنی در رابطه با خیار عیب
چکیده این مطلب : انتشار : 1399/12/26 0 نظر

ماده 422 قانون مدنی_اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده 422 قانون مدنی_اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده423 قانون مدنی_خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424 قانون مدنی_عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به ان نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از ان باشد که عیب،واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت ان نشده است.

ماده 425 قانون مدنی_عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده 426 قانون مدنی_تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

برخی از قوانین مدنی در رابطه با خیار عیب
ماده 427 قانون مدنی _اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی ان در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت ان در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.

واگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت ان
در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

برخی از قوانین مدنی در رابطه با خیار عیب
ماده 428 قانون مدنی_در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.

ماده 429 قانون مدنی_در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:

1_در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن ان به غیر .

2_در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.

3_در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در ان حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده 430 قانون مدنی_اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده 431 قانون مدنی_در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه هریک علیحده معین شده باشد و بعضی از انها معیوب دراید مشتری باید تمام ان را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

برخی از قوانین مدنی در رابطه با خیار عیب
ماده 432 قانون مدنی_در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین، اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هریک از انها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433 قانون مدنی_اگر دریک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434 قانون مدنی_اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به ان بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435 قانون مدنی_خیار عیب بعد از علم به ان فوری است.

ماده 436 قانون مدنی_اگر بایع از عیوب مبیع تبرّی کرده باشد به اینکه عهده ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 قانون مدنی_از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

نظرات

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

جدیدترین مقالات

از جدیدترین محصولات و تخفیف های ما مطلع شوید